Κανάλια

Κανάλι Περιγραφή Ιδιοκτήτης
Αξιοποίηση τεχνολογιών για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Παρουσιάσεις από εκδήλωση που διοργανώθηκε από το ΚΥΥΤΠΕ στις 27/5/2021 για την παρουσίαση καλών πρακτικών για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. admin
Κορωνοϊός SARS-CoV-2 - Προφύλαξη και Μέτρα Πρόληψης στους εργαζομένους της Κρήτης Ομιλίες στα πλαίσια του επιμορφωτικού προγράμματος του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο: "Κορωνοϊός SARS-CoV-2 - Προφύλαξη και Μέτρα Πρόληψης στους εργαζομένους της Κρήτης" Επιστημονικά Υπεύθυνη : Άννα Ψαρουλάκη, Aναπληρώτρια καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Περισσότερες πληροφορίες: https://www.uoc.gr/studies-at-uni/kedivim/programs.html admin
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης video-services